Fotoserie från ESK-Regattan, Uppsala 2008-10-19

del 2

Foto: Bertil Andersson, Örebro

 

 

395/ Ny start

 

 

 

396/ En start med mindre störning där 426 miNellie råkar ut för en babordsbåt i trångmål som inte hann slå undan (se bild ovan)

 

 

 

397/

 

 

 

398/

 

 

 

399/ Sista kryssen för 383 Uffe, 320 Tomas, 302 Niklas och 338 Bengt Ö

 

 

 

400/ Uffe (383) mot mål före Tomas (320) och Bengt Ö (338)

 

 

 

401/

 

 

 

402/ Uffe skruvar om mellan heaten

 

 

 

403/ Bra start av Petter (358), Mats (398, skymd i lovart) och Bengt Ö (338)