Verksamhetsberättelse, miniRivalklubben, 1996-07 till 1997-10

miniRivalklubben fortsätter sin verksamhet lika föregående år. Regattaprogram och mässor är tyngdpunkten både för seglingen och möten mellan intressenter från olika håll i landet.

Avslutningen 1996 visade att Claes Fresk behåller greppet genom att klart vinna ranking före Claes Eklund och Henrik Johnsson och ytterligare 20 glada miniRivalseglare. Samma topp för KlassMästerskapet i Norrköping, totalt 14 deltagare.

Nyhet 1996 var att vi deltog med en bemannad monter i Norrköpings båtmässa, 1 - 3 november. Välbesökt, trevlig mässa och vi kom med i ett kort inslag i lokala TV4-nyheterna.

Efter en lång och kall vinter startade 1997 års regattor med Nynäshamn, följt av Norrtälje, Södertälje, Örebro, Hässelby, Västerås (KM), Norrköping och Uppsala. Tyvärr utgick Lidingö även i år. Deltagarantalet har sjunkit något jämfört med tidigare år men en viss återhämtning har skett under hösten. Är det en trend eller enbart en tillfällig reaktion efter tidigare uppgångar? Klassmästare 1997 blev - javisst Claes Fresk, som i Västerås vann före Petter Larsson och broder Lars Fresk.

Mycket glädjande rapporter från Örebro där miniRival har startat egna kvällskappseglingar.

Under året har vi tagit fram nya seglingföreskrifter baserade på nya IYRU-reglerna och trimmat lite på våra egna standards. Förhoppningsvis kan årsmötet ge dessa som rekommendation till nästa års arrangörer. Vid flera tillfällen har vi haft mycket bra domare som bidragit till mer lärdom och förståelse för reglerna samtidigt som temperamenten har kunnat styras lite bättre. Viktigt. De nya sifferstorlekarna i seglen gör att vi lättare kan bedöma vem som är vem, speciellt då de färgerna svart eller mörkt blått används. Borde vi ha beslut om vilka kulörer som får användas?

Vi har saknade våra cheerleaders - måtte de komma tillbaka med full styrka nästa år.

Byggverksamheten har avstannat - tillfälligtvis? Ett antal båtar är dock nästan segelklara och förväntas berika flottan nästa år. Bla från Göteborg.

miniRival finns numera på internet. Förhoppningsvis kommer länkar att kopplas från Allt om Hobby så att fler kan hitta oss.

Styrelsen har enbart haft informella möten, förutom det extra årsmötet i Nynäshamn, samt skött verksamheten via telefonkontakter under året. Klassregelns nya mått och mätningsuppgifter godkändes genom ett andra beslut i april i Nynäshamn.

Styrelsen kommer att ta upp förslag till nytt klassmärke till årsmötet (liknande symbolen upptill detta dokument), oktober 1997 för miniRival behöver en egen symbol. Den hittills använda "ägs" av Rival 22.miniRivalklubben i oktober 1997

Mats Åhlander Bengt Eklund Bengt Österlind Joakim Nord Petter Larsson