miniRivalklubben fortsätter sin verksamhet lika föregående år. Regattaprogrammet har ytterligare utökats och är tyngdpunkten både för seglingen och möten mellan intressenter från olika håll i landet.

Ny mästare har korats. Claes Eklund vann säkert KlassMästerskapet i Nynäshamn. Han har också goda chanser att ta hem årets ranking, som avslutas med ett jättefält i Uppsala den 10 oktober. Konkurrensen har breddats. Andra vinnare i årets serie av regattor är Johan Fresk som vann premiären, Bengt Österlind som vunnit både i Södertälje och Strömsholm, Henrik Johnsson som vann Grythemsregattan i augusti samt Lars Fresk som triumferade för första gången i Hässelby. Claes Fresk har därmed fått en tuff uppgift att komma tillbaka efter flera års överlägsenhet. Kanske har tankarna varit hemma hos familjens nyfödda flicka.

Deltagarantalet stiger återigen. Fler medlemmar, fler som startar ofta och några nya miniRivalseglare har haft premiär på banorna. Speciellt välkomna önskar vi Annika Larsson, Nynäshamn och Thomas Karlsson Örebro.

Årets seglingar har genomförts ännu smidigare och enklare än tidigare år. De nya klassreglerna har satt sig, hanteringarna av och fördelningen mellan radiokontroll, heat, pauser och prisutdelning fungerar nu nästan automatiskt och till synes till allas belåtenhet. Kvaliteten på båtarna och speciellt radioutrustningen har höjts ytterligare så att heaten nästan alltid är fulltaliga. Vi kan nu koncentrera oss än mer på det trevliga – seglingen och det sociala umgänget.

Domarfrågan är fortfarande öppen. Det vore önskvärt med kvalificerade domare som dömer på ett auktoritativt och pragmatiskt sätt omedelbart när något händer. Under året har vi dock genomgående seglat utan domare. Det har gått bra, framförallt genom att alla har kunnat balansera mellan den fantastiska utmaningen att försöka vinna, samtidigt som man haft förmågan att snabbt blåsa av de ofrånkomliga tvister om vem som hade fel (eller rätt) i de många täta situationer som uppstår.

Det nya segelmärket är ännu inte framtaget. Styrelsen jobbar fortfarande för att få fram rätt priser och kvalitet på tryck. Observera att symbolen på detta dokument ej är helt korrekt – den nya symbolen kommer snart också att bli tillgängligt elektroniskt.

miniRival finns på internet. Under året har strukturen trimmats och innehållet uppdateras numera hyggligt. Nyhet är information om mR till salu. Kan bli ännu bättre.

Styrelsen har enbart haft ett styrelsemöte under året utöver den löpande kontakten per telefon och vid regattorna. miniRivalklubben ställde ut på Hobbymässan i november 1997 i Frescati. Trevligt och många intresserade besökare som vanligt. Styrelsen har dock beslutat att inte ställa ut under 1998 – i huvudsak av resursskäl.

Styrelsen föreslår en fortsatt sakta vidareutveckling och utökning av verksamheten under 1999. Lika tidigare år, men med lite bättre styrning och planering så att koncentrationen under årets augustimånad undviks. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt.

Välkomna alla nya och gamla mR - entusiaster

miniRivalklubben i oktober 1998

Mats Åhlander, Bengt Eklund, Bengt Österlind, Joakim Nord och Petter Larsson