Bana

Banan är oftast av samma typ som används på "riktig" bankappsegling. Viktigt är att banan läggs nära rorsmansplatsen så att alla kan klara avståndsbedömningen till de olika märkena och konkurrenterna. Banans yttre punkter bör inte vara längre bort än cirka 60 - 80 meter från rorsmansplatsen.

Banbild i PDF-formar för utskrift