Kappseglingsregler.


Enligt IYRU av 2000 års utgåva, samt speciellt Appendix E - Regler för radiostyrda båtar
och med följande tillägg/ändringar:


A/ Beröring av märke är tillåten.

B/ Bana enligt separat beskrivning. Seglas 2 varv.

C/ Nästa heat startas 2 minuter efter att sista båt gått i mål, såvida paus ej är inlagd.

D/ Paus läggs in efter var 3:e heat.

E/ En paus är ca 25 minuter lång.

F/ Tävlingsledningen meddelar när 7 minuter återstår till start efter paus.

G/ Antal seglingar (heat inom kappseglingen) begränsas av senast möjliga start.

H/ Senast möjliga start måste ske före klockan 15.30.

I/ Tävlande protesterar genom anrop. "Protest mot båt nr nnn" - två gånger.

J/ Domare dömer direkt. På eget initiativ eller efter begäran från någon rorsman.

K/ Ett domslut kan vara: "Ingen åtgärd - kan ej avgöra".

L/ Domares beslut kan ej överklagas.

M/ Straff utmäts omgående. Straffet, 1 varv (360 grader).

N/ Fyra båtlängder för miniRival är 6,8 meter.

O/ Nosskydd (gummi, papp, frigolit e dyl) obligatoriskt. Minst 12 cm.

P/ Startproceduren: Signalering 2 min, 90 sek, 60 sek (=förberedelsesignal), 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 sek före samt vid start. Från bandspelare.

Q/ Lågpoängsystemet används, dvs: 1, 2, 3, etc poäng för ettan tvåan etc. Antal startande + 1 för de som utgår eller diskas. Om lika poäng placeras båt med flest segrar före annan båt osv. Om särskiljning enl regeln ej nås placeras båt med bäst placering i sista heat före.

R/ För var femte genomförd segling får en segling räknas bort.

S/ Tillse att Din båt är segelklar vid skepparmötet! Ställ upp den enligt anvisningar på plats!


Innan Du sjösätter ska gruppens samtliga båtar radiotestas.

 

Heatindelning


Heatindelning och finalgrupper (om alla båtar ej kan segla samtidigt / tillsammans. Beslut vid skepparmötet)

I kvalificeringsheaten (4 seglingar per grupp) räknas de 3 bästa poängen.

* Till A-final går de ........ bästa från varje kvalgrupp.
* Till B-final går placering ........................ från varje kvalgrupp.
* Till C-final går .......................... från varje kvalgrupp.
etc.

* Varje kvalgrupp seglar 2 heat i taget - därefter byte till nästa kvalgrupp. Dvs:
K11,K12 - K21,K22 - K31,K32 - K13,K14 - K23,K24 - K33,K34
(där K11 betyder Kvalgrupp 1, första heatet och K12 betyder Kvalgrupp 1, andra heatet,, )

* Finalerna avgörs också genom 4 seglingar varav de bästa 3 räknas.
Först genomförs C-finalens alla heat, därefter alla B-finalens samt slutligen A-finalerna.