miniRival är en 1,7m lång modellbåt - skala 1:6,5 av den fina segelbåten Rival 22 miniRival kan normalt inte köpas - meningen är att Du bygger själv. miniRival är en entypsbåt så att kappsegling sker på lika villkor miniRivalklubben ansvarar för klassregler, stadgar och samordning av verksamhet för miniRivalanhängare.

miniRivalklubben har som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, bevara entypsklassen och verka för en positiv och trevlig gemenskap kring hobby och tävlingsverksamheten. Speciellt viktig är att upprätthålla kontakterna mellan miniRivalintressenter från olika orter.

mR-klubbens postgiro är 56 59 98 - 2 och årsavgiften är 100:- Alla är välkomna att stödja vår verksamhet genom att bli medlemmar.