Segla entyp - det är modellen.     miniRival

miniRival är en 1,7m lång modellbåt - skala 1:6,5 av den fina segelbåten Rival 22
miniRival kan normalt inte köpas - meningen är att Du bygger själv.
miniRival är en entypsbåt så att kappsegling sker på lika villkor.
miniRivalklubben ansvarar för klassregler, stadgar och samordning av verksamheten.

miniRivalklubben har som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, bevara entypsklassen och verka för en positiv och trevlig gemenskap kring hobby och tävlingsverksamhet. Speciellt viktig är att upprättahålla kontakterna mellan miniRivalintressenter från olika orter.

mR-klubbens postgiro är 56 59 98 - 2 och årsavgiften är numera 100:- Alla är välkomna att stödja vår verksamhet genom att bli medlemmar.

Kontakta oss gärna - se tabell överst i högerkolumnen