0       Inledning och förutsättningar att bygga

 

Innehåll:

0.1              Bakgrund

0.2              Licens byggrätt, formar och mallar

0.3              Förbindelse och avtal

 

0.1  Bakgrund

miniRival är en modell av den vackra skärgårdsseglaren Rival 22 i skala 1:6,5. Den är relativt stor i jämförelse med andra modellbåtar med sin längd om ca 1,7 m och en totalhöjd om ca 2 m. miniRival är skalenlig i allt utom roder och köl som förstorats för att kompensera effekterna av nedskalningen.

miniRival introduceras

miniRivalen presenterades första gången i mars 1983 på Rival 22 förbundets årsmöte i Nynäshamn. Stolta konstruktörer, ägare och upphovsmän var några extra duktiga Rival 22 seglare från Ekolns SK i Uppsala. Det var Petter Larsson, Roland Jelveby, Bosse Johansson, Lars-Ola Larsson och Hans Erik Sääf som startade historien om miniRival. Förutom att de byggt vars in miniRival så skänkte de en modell till förbundet!   

Under flera år fanns bara de fem första båtarna segelklara och de seglades och provades sporadiskt. Många var vi som ville följa med och bygga en egen modell...

Att bygga entypsmodell

Byggbeskrivning och reglemente för en entypsklass, miniRival togs fram och tillverkningen av skrov och däck tog fart. Det gick inte lika fort att göra dem segelklara och en del önskade bara ha modellen som en prydnad. Från 1989 har dock regattaverksamheten kommit igång i takt med att båtar blivit segelklara.

miniRivalklubben bildas

Under 1992 bildades så miniRivalklubben för att främja verksamhet och ta ansvar för beslut i frågor om klassregeln som förfinades och definierades på ett likartat sätt som för andra entypsklasser – inte minst som förebilden Rival 22. Målsättningen att tillse att alla båtar skulle få lika seglingskapacitet till rimlig kostnad var och är viktigast. Och att en gammal miniRival ska kunna konkurrera med en ny.

Se mer om verksamheten i www.miniRival.nu

Välkommen som medlem genom att betala in årsavgiften på miniRivalklubbens postgirokonto 56 59 98 - 7

Kappsegling, regattor och annan verksamhet

Första ”officiella” kappseglingen var Klassmästerskapet i Nynäshamn hösten 1989 och därefter har KlassMästare korats varje år samtidigt som regattaprogrammet expanderat. Vi seglar eller har seglat i Norrköping, Örebro, Strängnäs, Södertälje, Nynäshamn, Västerås, Strömsholm, Hässelby, Lidingö, Djurgården, Granhamnsören, Norrtälje, Gävle och så förstås i Uppsala.

Vi har ställt ut och varit aktiva deltagare på båtmässor i Stockholm och Göteborg, på hobbymässor i Frescati, Sollentuna och Älvsjö samt deltagit hos Sjöhistoriska Museets modelldag.

I samband med regattorna har vi oftast gemensam mat och samkväm av olika slag efter och ibland före själva tävlingen. Dessa samkväm anpassas och integreras i och av den lokala arrangören. Ingen träff blir därför den andra lik till allas trevnad.

 

För miniRivalklubben

/mats åhlander


0.2      Licens, byggrätt, formar och mallar

Villkoren grundas på idén, som nämns ovan, om att en miniRival är en entypsbåt och ska vara lika konkurrenskraftig mot andra oavsett om den är ny eller 20 år gammal. För att uppnå detta finns en klassregel, en bygginstruktion och andra anvisningar att följa. Det betyder att miniRival är en båt man själv bygger men det är ingenting för den som vill utforma egna omkonstruktioner eller förbättringar genom att välja andra material eller att forma om båten på annat sätt.

 

Vi vill således att seglingen, trimningen och taktiken ska avgöra vem som vinner och inget annat i de regattor som ordnas.  

 

Formarna uthyrs av mig, (Mats Åhlander, Hamngatan 29, 149 31 Nynäshamn) och hämtas/lämnas i min bostad efter överenskommelse. Av mig kan/måste du också köpa Köl, Mast/bom-ämnen (frivilligt) samt relingslist (frivilligt).  Mast/bom ämne säljs rena, utan beslag för masttopp, bominfästning etc. Övrigt material och tillbehör finns att köpa i normala båttillbehörsaffärer (Byggplast, Erlandssons Brygga etc samt i hobbyaffärer typ Wentzels). (även www.pjsails.co.uk)

 

Preliminära priser (per 2005-10-01, se alltid aktuella dagspriser)

Formhyra och byggrättighet per båt                     200:-

Blyköl                                                               240:-

Mast och bomämne                               ca         600:-  (variationer kan uppstå)

Relingslist i pressad aluminium (par)                      70:-

 

Villkoren för att få hyra formarna är således att du förbinder dig att följa bygginstruktion (ingår i byggrätten), och klassregeln. Se nästa avsnitt.

 

Vi är inte intresserade av att det kommer varianter av miniRival på marknaden.  Grundtanken är att en miniRival är likadan oavsett om den byggdes i slutet av 80-talet eller byggs idag. Så är det än så länge. Dvs entypstanken går helt före material och konstruktionsfinter. 

 

I byggbeskrivningen är allt material specificerat och materialanvisningarna måste innehållas. Undantaget är tex att material till segelduk inte är bestämd. Orsaken är bl.a. svårigheten att finna rätt definition (samma problem finns i många klasser). Andra skäl finns också.

 

Byggbeskrivningen innehåller en fullständig steg-för-steg beskrivning och är kompletterad av skisser och mallar. Till det finns i klassregeln en fullständig uppsättning av mätvärden för rigg, segel men också diverse infästningar och konstruktioner.

 

Byggbeskrivningen har fram till nu tillhandahållits på tryckt papper. Detta är en omarbetning (utan några sakförändringar) men med förtydlingar och upprättningar.

 

Formsatsen består av två skrovhalvor, ett däck, samt mallar till glasfibermattor och annat.

 

/mats å

 

Mats Åhlander

Hamngatan 29, 149 31 Nynäshamn

0702 – 15 57 95

alt 08 – 520 203 88

mats.e.ahlander@telia.com

 


0.3      Förbindelse och avtal

 

För att få hyra och bygga miniRival kräver vi följande förbindelse.

Härmed förbinder jag mig att följa angiven bygginstruktion och klassregel för miniRival

(Datum/namnteckning o namnförtydligande, samt adressdata)

 

Namnteckning

 

 

Segelnummer och byggnummer

Namnförtydligande

 

 

Båtnamn

Adress och telefon(-er)

 

 

 

 

 

e-mailadress

Licens

 

Köl

 

List

 

Mast

 

 

 

Formsatsen består av två skrovhalvor med tillhörande skruv/mutter (Obs! håll reda på dessa och se till att de är med intakta vid återlämnandet!  Tyvärr skrivs på förekommen anledning), och en däcksform. Till detta finns en form för sittbrunnslucka  (enbart till nyaste formsatsen).

Fyra mallar finns att skära glasfibermattor efter:
(A = skrovhalva, B = kölförstärkning, C = däckshalva, D = sittbrunnsförstärkning)

Två mallar finns för båtställning

Formsatsen (ca 1,8 m låmg och 0,5 m hög) förvaras och transporteras hopmonterad (med alla bultar) och med däcksformen surrad mot skrovform (säker isolering mellan formarna krävs).

Mallar i separat paket.

 Formsats hämtas och lämnas hos mig (Hamgatan 29 i Nynäshamn) efter överenskommelse om tid. Ibland kan formarna överlämnas från en byggare till annan, dock enbart efter särskild överenskommelse med mig. Det finns två formsatser som båda är godkända. I första hand används den nyaste.

 Efter att licensavgiften är betald och skrov/däck är gjutet och urtaget ur form, blir du (båten) tilldelad ett segelnummer (och byggnummer). Om du har (alt. har haft) en fullstor Rival 22 kan du få dess nummer om det är ledigt.

Senast vid rapportering om färdiggjutet skrov önskas uppgifter om båtens namn, dess skrovfärg (ev. blivande), klubbtillhörighet etc.

Betalning av licensavgift förväntas till mitt postgirokonto 75 66 22 – 7  (Mats Åhlander).

Vid köp av köl, list eller annat kan samma postgironummer användas.