1       Att bygga skrov, däck, roder

Innehåll:

1.1              Introduktion till att plasta

1.2              Rengöring, polering, gelcoatläggning och mattskärning

1.3              Plast och matta i skrov och däck

1.4              Formurtagning

1.5              Tillverkning av båtställning

1.6              Att plasta roder

1.7              Att gjuta köl (utgått)

1.8              Material

 

1.1  Introduktion till att plasta

Förmodligen kan nästan alla tillverka sin egen miniRival. För bästa resultat bör du nog vara ”minst” normalt händig samt noggrann, men också ha tillgång till varmgarage eller liknande arbetsutrymme.

I korthet ska formarna för miniRival rengöras, poleras och förses med släppmedel. Därefter ska gelcoaten ”målas på” för att ge den yttre ytan och sedan ska plast och matta appliceras i två omgångar. Mellan gelcoatmålning och plastiläggning ska de två skrovhalvorna skruvas samman. Efter härdning kan skorv resp. däck försiktigt tas ur formarna. 

Det åtgår normalt två pass om 4-7 timmar vardera för att plasta skrov och däck till en miniRival. Mellan de två passen måste gelcoaten härda i minst 6-8 timmar och helst ej mer än 24-28 timmar. Det betyder att Du kan fixa det på två kvällar (långa) i rad eller under en helg.

För att plasta behövs lokaler, verktyg och material. Lokalen måste vara varm (minst 15-18 grader), gärna med möjlighet till extra punktuppvärmning under härdtiderna. Lokalerna måste kunna ventileras ordentligt då gaserna både är giftiga och luktar starkt. Använd absolut ansiktsmask under tid då plast påläggs och/eller härdar. Eldfaran finns varför rökförbud rekommenderas. Likaså varnas för elgnistor.

Plasten (och speciellt härdaren) är giftig så det är barnförbjuden verksamhet. Se också till att burkar och flaskor hålls undan för alla obehöriga.

För formarna krävs ett arbetsbord eller bänk om ca 1 * 2 m under arbetets gång. Det behövs också sidoutrymmen att skära mattor på, blanda plast och sköta verktygen. Mattskärningen går bäst på en skiva av masonit/plywood eller liknande med en yta av minst 0,6 * 1,8 m.

Vid arbete i formarna (speciellt vid luftning av skrovets kanter och stävar) behövs en liten (sladd)lampa som komplement till den redan goda allmänbelysningen.

Arbetet går nog bäst om den person som utför arbetet har tillgång till hantlangare som kan hjälpa till med bl.a. följande:

-          Blanda till mer plast (ca 3-4 dl åt gången)

-          Hjälpa till att lägga ut glasfibermattorna (lägg dem torra)

-          Ta fram verktyg, hålla sladdlampa, hjälpa till att stryka ut plast och lufta etc.

-          Se till att använda verktyg rengöres och förvaras i hinken med aceton

Återigen – använd alltid skyddsmask mot ångor och gaser även under korta pass av plastarbete.

För att plasta en båt behövs bl.a. Formvax, Släppmedel, Gelcoat, Glasfibermatta 300g, Plast, Härdare, Aceton, Microballonger, mm enligt lista nedan. Observera nödvändig personlig skyddsutrustning. Materiallistan är uppdelad i:

Personlig  skyddsutrustning

Verktyg

Förbrukningsmaterial, diverse (räcker för fler/många båtar)

Direkt förbrukning per båt

För plastningen rekommenderas normalt 1 % härdare till den vanliga plasten, 2% för gelcoat och minst 2% när plasten blandas med microballonger för utfyllnad av kölficka eller spackling.

En pensel går bra att använda för att applicera släppmedel i formarna. Likaså är det enklast att använda pensel (35 eller 50mm bredd) när du lägger plasten på mattan. (En mjukroller blir för otymplig samtidigt som den är krävande att hålla ren).

Luftning är ett viktigt moment i plastarbetet. När du tror att Du är klar med ett moment – gå då tillbaka och lufta åtminstone en gång till! (inte minst viktigt i områden där mattan går i vinkel). Vid luftningen används aluminiumrullen med horisontella spår där så är möjligt Den andra, smalare rullen (med vertikala spår) används där det är trångt, tex i kölfickan, och då båda luftar samtidigt. I vinklar och vrår används (dessutom) penslar för luftningen. Komplettera med ”blomsterpinne i stävspetsen så att den verkligen blir homogen och inte ramlar ihop vid första beröringen.

 

1.2      Rengöring, polering, gelcoatläggning och mattskärning.

Det finns en skrovform som är delad i två halvor samt en form för däck (lika som för Rival 22). Före start av byggnation: Rengör formarna med såpvatten eller vanligt båttvättmedel. Skölj och torka.

Polera formarna med formvax (ev. båtvax) 4-5 ggr vid byggstart. Polera sedan åtminstone 1 gång mellan vartannat bygge. Rengör formarna med vatten mellan varje båt!

Lägg på släppmedel i formarna. Det är ungefär som att stryka ett tunt lager fernissa. Låt det torka ordentligt. Tejpa kanterna på formarna om du misstänker att du kommer att kladda gelcoat utanför avsett område! Försök dock undvika detta.

Gelcoat i skrovet.

Starta med formhalvorna delade. Lägg dem med relingen mot bordet. Färgsätt/måla båda halvorna med 1 lager gelcoat. Se till att ”skarven” blir fri (ca 2 cm) så att hopsättningen ej hindras. Montera omedelbart samman de två halvorna – och fortsätt att fylla gelcoat i ”skarven” och bättra de ställen som ser tunna ut. Gelcoaten ska läggas heltäckande utan friställen (mindre viktigt vid kölsvinet än vid däckskanten.). Efter viss härdning kan bättring göras med försiktig påmålning av mer gelcoat.

Gelcoat i däcket

Utför samma jobb i däcksformen.

Mattskärning

Vänte-/tork-tiderna kan lämpligen användas till mattskärning inför nästa avsnitt. (Kanske ändå bäst att se till att det är gjort innan du startar byggprocessen).  Skär till glasfibermattorna enligt mallarna. 2 lager matta är grundregeln. Det betyder 2 + 2 mattor enligt mall A (skrovsida), 2 + 2 mattor enligt mall B (kölförstärkning), 2 + 2 mattor enligt mall C (däckshalva) samt 2 mattor enligt mall D (sittbrunn).

Tips, Skär/riv några små slitsar i ytterkant skrovmatta innan du lägger den på plats för att därmed underlätta inpassning av välvd yta. Slitsarna görs 3 – 5 cm långa ungefär varannan decimeter.

 

1.3      Plast och matta i skrov och däck

Plast och matta i skrovet

Med formen liggande på ena sidan – pensla ena halvan med plast (överlappa mittlinjen några centimeter). Lägg första mattan (båda mattorna ska överlappa mittlinjen något), pensla den med plast och lufta hyggligt. Fortsätt omgående med att lägga i nästa matta på samma sätt. Lägg i denna sidas kölförstärkningar och en liten extrabit i roderfickan.

Lufta nu mycket noggrant! Rolla, rolla och rolla med al-rollern samt ”dutta” med penseln där det behövs. Detta är det allra viktigaste momentet för att få en snyggt (och homogent) skrov. Det är nu blomsterpinnen behövs som komplement (och ett litet huvud för att kunna böja sig tillräckligt djupt in i skrovet och se stävspetsens insida). I avslutningen används också penseln för att moddla speciellt i alla vinklar för att få ut mesta möjliga luft ur skrovmassan.

Låt gärna denna första sida härda – åtminstone till den kan kantskäras fri från utstickande matta. Rätt tillfälle att skära är då överflödig matta-plast börjar stelna.

Vänd formen och plasta skrovsida två på motsvarande sätt.

Plast och matta i däcket

Arbetssättet är detsamma som för skrovet. Kanske är risken här ännu större att få sk äggskal pga flertalet skarpa vinklar. (speciellt runt sittbrunnen). Man kan inte tjata nog om att rollning med al-rollen ska utföras i stor omfattning – inget fusk här alltså för att få bästa resultat.

Börja med de två sittbrunnsmattorna, lufta noga, speciellt vinklarna. Vänta helst tills dessa mattor stelnat hyggligt innan du fortsätter med de stora däcksmattorna för att inte riskera att riva upp det redan lagda.

När du sedan lägger däcksmattorna gör du först ena sidan helt klar inkl. luftning, innan du fortsätter med den andra sidan. Här behöver du dock inte vänta på någon speciell härdning.

Återigen – se alltså upp med vinkeln mellan däck och ruffsida och den mellan toft och innersargkant – lufta flera gånger och sedan en gång till när du tror att du är klar. Här kommer också penseln att ”moddla” med och pinnen väl till pass i de smala utrymmena och vinklarna.

 

1.4      Formurtagning

När skrovet och däcket är genomhärdat (minst 3-6 timmar beroende på temperatur och nyfikenhet) kan du ta dem ur formarna.

Skrovet lossar du genom att ta bort alla skruv och mutter som håller ihop halvorna (får ej slarvas bort!! – Obs!) och sedan starta öppningen vid kölen. Ett antal träkilar bör användas och föras in i springan successivt och i samband med att vatten förs in i springorna (vatten löser upp släppmedlet). Fortsätt tills ena halvan släpper helt i underkant.

För att sedan lossa skrovets däckskant är det fingrarna som gäller. Se först till att kanten är noga renskuren innan du börjar. Bryt/lyft långsamt och växelvis med att du häller in mer och mer vatten i springorna så att släppmedlet löses upp successivt. Tryckluft kan också användas som komplement om det finns.

Däcket lossas på motsvarande sätt med fingrar, vatten och/eller tryckluft. Gå runt (flera varv) den renskurna kanten och lossa en bit i taget. Successivt upplösning av släppmedlet återigen. Du kommer först att få loss framkant och akterkant – det tuffa blir ruffkantens aktersida mot sittbrunnen. Vatten, tålamod och en långsam upplösningsprocess är lösningen. Dvs bryt ej för hårt utan pressa isär däck och form i sakta mak.

 

1.5      Tillverkning av båtställning

Det är praktiskt att redan från början fixa en ställning för båten som annars är lite otymplig att hantera och förvara. Ett par mallar medföljer formsatsen (SF och SA) och de är avpassade så att en monterad köl också ska få plats.

Såga till de två skivorna för fram- (SF) och bakbenen (SA). Montera ihop dem med en längsgående skiva/pinne om ca 5 * 50 cm som sätts med sin underkant ca 10 – 15 cm från golv. Plywood eller spånskiva kan användas – dock rekommenderas plywood eftersom den står emot fukt etc från marken mycket bättre och är allmänt starkare. Tassar för att skydda underlag och gummi/plastlist för att skydda skrovet.

 

1.6      Att plasta roder

Rodret byggs upp av två plasthalvor som monteras på var sin sida om hjärtstocken. Hjärtstocken är en (minst) 5 mm RF rundstav, ca 30 cm lång. Bocka hjärtstocken en bit in i rodret så att den går parallellt med rodrets framkant för säkraste montage.

Plasta upp en större skiva med 1 lager 300g matta mot en glatt yta (vax / släppmedel etc). Såga ur de två halvorna enligt fullskalemall du kopierat från byggbeskrivningen. Foga halvorna genom att fylla upp med mer matta mot hjärtstocken och ytterkanter. Microballonger kan användas för att fylla ut ev. hålrum. Tillse att aktre kanten blir smalast och runda framkanten i snygg båge.

 

1.7      Att gjuta köl

Detta avsnitt utgår eftersom färdiggjuten köl måste köpas av oss. Orsak till detta är att kvalitén på egentillverkade kölarna inte blev bra och att formarna förstördes av oss amatörer i kölgjutningskonsten.

 

1.8      Material

Material delas upp i ett antal kategorier som

-          Personlig skyddsutrustning

-          Verktyg

-          Förbrukningsmaterial diverse för flera båtar

-          Direkt förbrukning per båt

-          Materialövrigt

Nedanstående materialförteckning har ibland nummer/beteckningar som har gällt hos ”Byggplast” för många år sedan. Vi uppdaterar ej dessa artikelnummer/koder utan vi hoppas att benämningen är tillräcklig för att du ska finna rätt artikel i dagens butik för båtplast.

Personlig Skyddsutrustning

1          Ansiktsmask RQ3000
2          Kombinationsfilter för RQ3000 (plast/gasskydd)
1          Skyddshandske PVC kort krage (per man) alt
            Skyddshandske Marigold (lite kraftigare material)

Verktyg

1          Aluminiumrulle/roller 35/12, vertikala spår

1          Aluminiumrulle/roller 70/45, horisontella spår alt.

            Aluminiumrulle/roller 70/21, horisontella spår

1          Fiberkniv Stanley alt enklare för glasfiberskärning

2          Elementpensel 35 mm

2          Moddlare 15 mm

3          Moddlare 35 mm

1          Moddlare 50 mm

1          Mätglas för härdare (25 ml)

1          Hink med lock, 20 liter för verktygsförvaring (måste tåla aceton)

Förbrukningsmaterial, diverse (räcker till fler/många båtar)

1          Formvax, tex Oscars M700 alt. Formvax no 2

1          Släppmedel alt. släppmedel CRA no 3

1 kg     Härdare

5 lit       Aceton

Direkt förbrukning per båt

0,5 kg  Gelcoat för skorvet

0,4 kg  Gelcoat för däcket

6m       Glasfibermatta 300g, 914 mm bred

3 kg     Polyester (Norpol 44M-85 el. motsvarande)

1 lit       microballonger

ca 30 cm         5 mm RF stång för hjärtstock

Material övrigt detta avsnitt

Plywood, skruv, lim typ PL400 eller motsvarande samt lite trästöttor för båtställning