2                   Färdigställa skrov och däck samt montering.

Innehåll:

2.1              Invändig botten

2.2              Roderfäste

2.3              Montering av köl

2.4              Förstärkningar och genomföringar

2.5              Montering av däck

2.6              Infästningar och annat montage

2.7              Material

 

2.1  Invändig botten

Fyll igen kölficka och roderficka med en blandning av plast och microballonger. Slipa och täck över hela den på så vis uppfyllda bottensektionen med 2 lager matta (och plast). Låt mattan gå upp mot ungefär halva fribordshöjden för en säker förstyvning. Dvs, mattstorlek ungefär 50 x 35 cm.

Plasta därefter 2 tvärsgående ”förstyvningsbalkar” eller ”stringers” av tex divinylcell eller balsa. De placeras över kölens fram- och bak-kant. Måtten 15 x 2 cm rekommenderas med det längre måttet tvärs båtens längd. Lämplig höjd midskepps på dessa stringers är ca 2 cm.

Tillse att mittpunkten på den aktre balken / stringers hamnar på en punkt 58 cm från innerkant akter. Mät utefter insidan av skrov. På detta sätt får du en lämplig referenspunkt att använda vid senare montage av ”radiobricka” – se avsnitt 3.3

Den främre balken placeras med mittpunkten 40 – 45 cm för om den aktre balkens mittpunkt. På denna kan du montera två ”styrningar” för radiobrickan – se punkt 3.3 nedan.

 

2.2  Roderfäste

Montera rör (RF eller mässing) som rodertrumma. Fixera röret ordentligt med/i 4 ”kryssmonterade små skott”. Lämpligt med 4-6 mm plywood som plastas fast. Detta är mycket viktigt och ett måste eftersom denna rodertrumma är ytterst svår att nå eller reparera när däcket är monterat. Det skott som går föröver rekommenderas som fästpunkt för roderservo. Planeras redan nu.

Rörets/genomföringens längd beräknas till ca 7 cm för att överstiga båtens halva höjd (för att undvika vattenintag i hårt väder och samtidigt ge utrymme för montage av styranordning på hjärtstockens övre del.

 

2.3      Montering av köl

Kölen monteras med 3 rostfria 5 mm bultar. 50 cm av totallängd av den helt gängade RF-pinnen bör räcka för de 3 bultarna. Mutter och bricka i båda ändar per tillverkad bult.

Bestäm först kölbultarnas placering i gränssnitt köl/båt. Bestäm borrvinkeln. Borra sedan skrovet nerifrån (underifrån) och upp. Fixera därefter båt och köl mot varandra så exakt du någonsin kan. Borra kölen genom det uppborrade skrovet.

Montera sedan kölen i ett lager av prestolit eller plast-och-talk. Fyll sedan hålrummen med samma material och spackla efter behov till en slät och jämn bottenyta.

 

2.4      Förstärkningar och genomföringar

Förstagsbalk monteras med stöttning/infästning i undersida skrovkant. Aluminium U-balk eller motsvarande. Montera i denna balk, 2 genomgående skruvar underifrån i tex PL400 placerade 1,5 till 2 cm för och akter om punkten där förstaget ska skära däcket. Dessa ska sedan gå upp igenom däcket och utgöra fästpunkter till ett förstagsbeslag tex i form av AL-U-balk.

På däcket ordnas genomföringar för fockskot (1-3 cm akter om förstagsbeslag), storskot (genom rufflucka/rufftak ca 1 cm för om sittbrunnen) och akterstagsträckare (nära fäste för akterstag) före montering av däck å skrov. (ps/ akterstagsträckare kan dock med fördel ordnas ovan däck [dvs utan däcksgenomföring] och behöver ej regleras via radiosystem). Eventuellt ordnas även genomföringar för radioantenn och yttre strömbrytare. Bensinrör i mässing (typ bensinrör för moped) finns i järnhandeln och fungerar bra till alla typer av genomföringar. (Mer avancerad typ av fockskotgenomföring finns dock att köpa)

Viktigt är att även montera in evakueringsrör för vatten i sittbrunnen. Ett rör på vardera sida i framkant sittbrunnssarg i däcksnivå. Fästes enkelt med PL400 i underkant sargveck under däck. Snygga till med lite gelcoat på utsidan.

För att lätt kunna trimma om fockskot mellan seglingsheaten rekommenderas att aktre fästpunkten dras upp genom akterdäck (lämpligen genom sittbrunnssarg eller valfri plats på akterdäck). Placeras på styrbordssidan eftersom alla/de flesta servomontagen har skotslingan på denna sida.

Fäst också en krok eller ring undertill, på insidan skrovsarg på styrbordssidan (ca 60 cm från aktern ungefär vid sittbrunnsöppningen). Detta för att kunna montera linlöpare för fockskot så att det styrs bort från radiobrickan. Görs lättast innan däcket satts på plats.

Fockskotanordningen (tex cykeleker) fästes med genomgående montage i dess båda sidor. Monteras i sin helhet (ca 14 cm bred) på rufftaket och inom dess bredd. Strax för om mastfotsupphöjningen. Skotanordningen kan/bör vara rät och vinkelrät mot skrovets längdriktning. Då den är rät bestämmer kraften i hemskotningen också (åtm delvis) hur långt ut i sidled focken skotas.

När du skurit upp urtaget i sitbrunnen till lämplig storlek (2-3 cm kant runtom) är det också bra att montera en kantlist om 4-7 mm höjd att spänna det skyddande locket (tex plexiglas) mot. Kan hållas på plats med gummisnodd (krok i underkant lock) mot lämplig punkt på radiobrickan. (Denna anvsining ersätts av den nya formens lösning för sitbrunnslucka)

Mastfotsbeslag, vantinfästningar kan bestämmas först efter däcksmontering så att de säkert hamnar på rätt plats enligt reglementet. Tänk dock på hur eventuella brickor för vantfästen ska ordnas inann du monterar däcket.  (Obs, styrkan i skrov/däck där vantinfästningarna monteras räcker utan behov av kraftfördelande bricka). {Dock, som tidigare nämnts kräver förstag och även akterstag som monteras något föröver inom toleranserna) rediga förstärkningar ut mot skrovsida}. 

Maststöttan monteras efter däcksmontage. En lagom lång elrörstump är perfekt för minsta möjliga risk att fockskotet ska trassla. Glöm ej att sätta en ”trasselundvikare” vågrät mot maststötta på dess styrbordssida (Monteras ungefär mot maststöttans mittpunkt och något lägre mot skrovsidan). Se skiss. Fixeras lämpligen med PL400 (en lämplig ”klutt” i alla ändar).

 

2.5      Montering av däck

Passa in däcket genom att slipa /skära ned däckssidorna så att däcket blir ca 1-2 mm mindre (smalare) än skrovet för att listen ska passa bäst. (Obs, detta arbete förutsätter att skrovet sitter i sin ställning och utan onödig press på dess sidor över vattenlinjehöjd. Allt för att inte det än så länge ”vingliga skrovet ska få fel/ojämn form eller skevhet mellan olika sidor).

Skär bort överskottet på relingslisten till önskad längd (se efter vilken ände som är sämst). Förborra relingslisterna med ca 7 cm mellan hålen.

Följande arbete är kinkigt att utföra ensam – fixa en medhjälpare!

Lägg däcket på plats och börja borra skrov/däck förifrån genom listens hål. (Listen ska således vara  förborrad med lämpliga frigångshål). Stoppa i lämplig spik eller liknande i varje hål som borras för att fixera skrov/däck med listen. Alternera mellan båda sidor ca 2-3 hål i taget. Böj listen kontinuerligt i fas med borrning/montering. När alla hål är klara – ta bort alla spikar, lyft av list och däck. (Däcket kan antingen popnitas eller skruvas med RF plåtskruv. Vi rekommenderar skruv).

Lägg så en sträng tätningsmassa på skrovets ”vinge”, montera däck och list mot skrov. Börja från förstäv och alternera mellan sidorna som i förra passet.  Använd helst sikaflex eller liknande som tätningsmassa. Undvik allt med silicon eftersom du då kommer att få problem om/när du ska måla ditt skrov.   

 

2.6  Infästningar och annat montage

Mät och markera positionerna för mastfot, förstag, vant och akterstag.

Montera mastfot, tex en AL-U-balk, passande mastens bredd och med en längd som möjliggör trimning inom toleransmåtten för mastens placering. Det kan också vara lämpligt att ordna fästpunkter för kick, nedhal, fall etc i mastfoten.

Förstagsfästet monteras mot den tidigare gjorda förstärkningen under däck. En mindre AL-U-profil kan användas och samtidigt ordnas här nedre fästpunkt för focken. Röret / beslaget för fockskot­genom­för­ingen monteras 1-3 cm akter om förstagsfästet. Obs! återigen det som ej är angivet är ej tillåtet, så ett sk Peterbomsarrangemang är förbjudet – Obs!.

Vantinfästningarna monteras (vid ev. behov med brickor) under däck. Muttern på undersidan monteras sannolikt bäst av en smidig och långfingrad individ då avståndet blir ganska långt från sittbrunns­öppningen. Lite pill – men det går. Använd gärna matchande beslag till vantskruvarna. Firma Eskader i Stockholm har snygga vantskruvar i mässing men det finns även andra (modernare med bättre funktion men sämre originallikhet).

Flaggstång ordnas fritt.

 

2.7  Material

1          tub       PL400                          För diverse limningar och fogar

0,5 – 1             liter      Talk                             Att blanda i plast för att foga/fylla kölfäste

                        alt.: PP eller prestolit

div                    AL-profiler                    Fästen, stöttor och förstärkningar

div                    Popnit/RF-plåtskruv    Att fästa däck/däckslist

1          tub       Sikaflex el likn.             För att täta/foga mellan däck och skrov

10-20   cm       Mässingrör                  Typ bensinrör/moppe, för genomföring o evakuering

                                                            vatten i sittbrunn, antenn, fockskot, antenn etc

1          st         Fockskotgenomföring Alt. till bensinrör enl.ovan finns att köpa.

1          st         Cykeleker                    el likn för fockskotanordning / bygel

lite                    marinply 4/6 mm         för att bygga plasta 4 stöd för rodertrumma och

                                                            fäste för roderservo  (se skiss)

1          st         7 cm RF/mässingrör  Rodertrumma.
            Diameter passande hjärtstock (se föreg kapitel)

3          st         5 mm RF-stång          Gängad stång för kölmontage.(totallängd ca 50 cm)

6          st         bricka o mutter            För kölmontaget och stången enl. ovan

1          st         5,5 mm (ca 16-17 cm lång)    Extralång borr för att borra genom botten/köl

2          st         relingslist, 1700 mm /st          För montage däck/skrov