4        Mått och mätning

I byggbeskrivning finns de flesta måtten angivna. Denna sammanställning är därför endast just en sammanställning, samt en avskrift av det beslutsdokument som miniRivalklubben tagit fram

 

Avsnitt

Benämning

Enhet

Mått

min

max

+/-

1.1

Konstruktionsår

år

1982

 

 

 

1.2

Entypsbåt

 

ja

 

 

 

1.3

Mätkontroll

 

ja

 

 

 

1.4

Viktkontroll

 

nej

 

 

 

1.5

Certifikat

 

nej

 

 

 

1.6

Kontroll vid kappsegling

 

ja

 

 

 

1.7

Regeländring

 

 

 

 

 

1.7.1

Antal årsmöten

st

2

 

 

 

1.7.2

Intervall för ändring (från 1995)

år

2

 

 

 

1.7.3

Beslutskrav, majoritet

 

2/3

 

 

 

2

Skrov

 

 

 

 

 

2.1.1

LÖA stävspets – akterspegel/valv

mm

-

 

 

 

2.1.2

Bredd, Mätstation I

mm

-

 

 

 

2.1.3

Bredd, Mätstation II

mm

-

 

 

 

2.1.4

Bredd, Mätstation III

mm

-

 

 

 

2.2

Inredning

 

 

 

 

 

2.3

Sittrum

 

 

 

 

 

2.4

Utrustning övrigt

 

 

 

 

 

3

Köl och Roder

 

 

 

 

 

3.1

Barlastköl

 

 

 

 

 

3.1.1

Blyköl, vikt

kg

-

 

 

 

3.1.2

Blyköl, form, godkänd av mR-klubben

 

ja

 

 

 

3.2

Roder

 

 

 

 

 

3.2.1

Dimensionstolerans, från fullskaleritning

mm

 

 

 

2

3.2.2

Hjärtstock, massiv stång (RF eller motsv), diameter

mm

 

5

 

 


 

4.1

Mast

Enhet

Mått

min

max

+/-

4.1.1.1

Mastprofil, breddmått

mm

 

11

 

 

4.1.1.2

Mastprofil, längdmått

mm

 

14

 

 

4.1.1.3

Vikt per meter mast, kg

kg

-

 

 

 

4.1.2

Mått, framkant mast – stävspets

mm

577

 

 

18

4.1.3

Rek. masthöjd, rufftak – masttopp

mm

 

1683

 

 

4.1.4

Spridarens längd, från mastsida

mm

114

 

 

1

4.1.5.1

Infästning toppvant, från rufftak

mm

1475

 

 

8

4.1.5.2

Infästning fockstag, från rufftak

mm

1432

 

 

2

4.1.5.4

Infästning undervant, från rufftak

mm

753

 

 

8

4.1.5.5

Infästning vantspridare

mm

760

 

 

8

4.1.6

Överkant band, nedre mastliksgräns (från rufftak)

mm

105

 

 

2

4.1.7

Övre gräns (underkant övre band) – nedre gräns

mm

 

 

1538

 

4.2.1

Bomlikets längd

mm

 

 

462

 

4.2.2

Bommens profilhöjd

mm

fri

 

 

 

4.2.3

Bommens likränna, diameter

mm

fri

 

 

 

5

Rigg

 

 

 

 

 

5.1.1

Fockstag, toppvant; 19 trådig

mm

-

 

 

 

5.1.2

Undervant, 19 trådig

mm

-

 

 

 

5.1.3

Akterstag, 19 trådig

mm

-

 

 

 

5.2.1

Röstjärn för vant; Från ytterkant bordläggning

mm

22

 

 

2

5.2.2

Toppvants röstjärn, långskepps, 90 grader mot mastens mitt

mm

ja

 

 

 

5.2.3

Undervants röstjärn – toppvants röstjärn

mm

57

 

 

2

5.2.4

Fockstagsinfästning – stävspets

mm

154

 

 

2

5.2.5

Akterstagsinfästning – akterspegel/däck

mm

 

 

96

 


 

6

Segel

Enhet

Mått

min

max

+/-

6.1.1

Allt som ej är tillåtet är förbjudet

 

 

 

 

 

6.1.2

Tillverkas/mätes enl. IYRU:s segelmätregler

 

ja

 

 

 

6.1.3

Valet av segelmakare är fritt

 

ja

 

 

 

6.1.4

Vikt och datumstämplingar är frivilliga

 

ja

 

 

 

6.2

Storsegel

 

 

 

 

 

6.2.1.1

Seglets uppbyggnad är fritt

 

ja

 

 

 

6.2.1.2

Seglets material är fritt

 

ja

 

 

 

6.2.1.3

Seglet får ha fyra lattfickor

 

ja

 

 

 

6.2.1.4

Följande är tillåtet: (se motsvarande för Rival 22)

 

ja

 

 

 

6.2.2.1

Akterlikets längd

mm

 

 

1585

 

6.2.2.2

Halvbredd

mm

 

 

315

 

6.2.2.3

Trekvartsbredd

mm

 

 

200

 

6.2.2.4

Fallhornsbredd

mm

 

 

23

 

6.2.2.5

Dukvikt, förstärkningar

 

-

 

 

 

6.2.2.6

Fåll/sömsbredd, fönster

 

-

 

 

 

6.2.2.7

Fallhornskedda

mm

 

 

19

 

6.2.2.8

Lattficksbredd

 

-

 

 

 

6.2.2.9.1

Fallhornet – skärning, akterlik/översta lattficksmitt

mm

302

 

 

10

6.2.2.9.2

Skothornet – skärning, akterlik/nedersta lattfickmitt

mm

302

 

 

10

6.2.3

Övrigt

 

 

 

 

 

6.2.3.1

Lattlängden, latta 1 och 4

mm

fri

 

 

 

6.2.3.2

Lattlängden, latta 2 och 3

mm

fri

 

 

 

6.5.1

Klassmärke enligt fullskaleritning

 

ja

 

 

 

6.5.2

Nummer och bokstäver i segel

 

 

 

 

 

6.5.2.1

Höjden på siffran i storseglet

mm

 

58

 

 

6.5.2.2

Bredd (utom siffran ”1”)

mm

 

39

 

 

6.5.2.3

Stapelbredd

mm

 

8

 

 

6.5.2.4

Avstånd mellan intilliggande siffror

mm

 

12

 

 

6.5.3

Nationalitetsbokstäver rekommenderas

 

inte!

 

 

 

 

Senaste beslut i dessa frågor, konfirmerande, togs i extra årsmöte i Nynäshamn den 26 april 1997

 

ja