5       Skisser, mallar och detaljanvisningar

 

Följande skisser visar tvingande mått och utformning

A          Nedan: Riggritning (komplement till mått och mättabell

B          Nedan:Segelritning (komplement till mått och mättabell)

C         Nedan: Klassmärke  (Skiss utgår, använd klisterdekal från miniRivalklubben)

 

D         Nedan: Rodermall i skala 1:1

            Finns bara på papper alt. fullskaleexempel.

 

E          Nedan: Montage av rodertrumma (Förstärkningar och fastsättning)

 

F          Nedan: Kölmontage

 

Följande skisser visar bra exempel på lösningar

K          Nedan: Montage av roderservo – förslag

 

L          Nedan: Radiobrickan och dragning av skot, 2 skisser

 

M         Nedan: Exempel å fockskotanordning