5       Skisser, mallar och detaljanvisningar

 

Följande foton åskådliggör / exemplifierar:

84/ Invändig botten, akterifrån

 

83/ Fäste för roderservo samt stöttning av rodertrumma, från styrbord

 

93/  Köl, före skäggputsning och montage

 

78/  Förstagsinfästning avlastad under skrovets sidosarg. (visst fyllnadsmtrl från montage kvar)

 

79/  Trasselundvikare mot förstagsstötta tagen förifrån

 

86/  Trasselundvikare och främre skrovförstyvning/stringer, akterifrån

 

80/  Däck underifrån med ”microballongklump” som fäster fockskotgenomföring (bensinrör)

 

82/  Däck, underifrån taget förifrån. Här syns hur evakueringsrör placerats

 

68/  Fockskotskena, typ cykeleker

 

87/   Fäste i skrovsida, överkant, för aktre upphängning av fockskotets ”baksida”

 

2/   Spridare, fäste för spridare och övre undervantsinfästningar

 

6/   Masttoppsbeslag

 

9/  Infästning av förstag, toppvant (och fockfall)

 

14/  Bominfästning i mast

 

16/   Bomuthal och hemmagjord knap popnitad i bom

 

 

71 - 73/  Radiobricka och detaljer, ej monterat i skrov

 

90 - 92/    Radiobricka och detaljer, monterat i skrov

 

66/  Väl använt stävskydd, dags att snygga till

 

69/  Hemmagjorda snabbknapar popnitade i däck för kick, nedhal etc

 

74 - 75/   Däckslist under demontering efter ca 15 års seglande