Klassregler

Mått för klassning av miniRival är en strikt entypsbåt. Varje vant, stag och beslag har sin exakta position bestämd, likaväl som seglets utformning är noga definierad.

Måtten är bestämda 1993-04-24 och reviderade 1996-10-14.
 

Du finner alla mått i byggbeskrivningen, kapitel 4