Hur bygger du en miniRival?

Klicka här för en fullständig beskrivning.
 

Nedan följer en kortversion:

Du plastar själv skrov och däck i formar som Du hyr.

Material till plastarbetet kan köpas i vanliga båttillbehörsbutiker som Byggplast, Erlandssons eller andra liknande leverantörer av standard båtbyggmaterial. Allt enligt specifikation i byggdokumentationen.

Blykölen köper du av oss.
Aluminiumprofil för mast / bom, samt relingslist kan Du också köpa av oss.

Rodret tillverkar Du själv enligt ritning. Du fixar rodertrumma, förstärkningar, genomföringar, monterar kölen, löser skotning och radiomottagning innan Du skruvar/nitar fast däcket enligt anvisning.

Radioutrustning, riggdetaljer, beslag etc köper Du i hobbyaffär, sportaffär, järnaffär eller på annat håll. Utrymme finns för olika lösningar. Segel kan Du köpa eller sy själv.

Mer om allt detta i den särskilda byggbeskrivningen för miniRival enligt nedan.
Om frågor, kontakta Mats Åhlander 0702-15 57 95 eller via mail mats.e.ahlander@telia.com.

Kostnader

Kostnaden för färdig båt varierar beroende på utrustning, grad av egentillverkning. Största besparingen gör Du om Du redan har eller kan låna verktyg, masker etc.
En kalkyl visar en trolig kostnad på minst fem tusen kronor för färdig båt.