Innehåll

0          Klicka här för: Inledning och förutsättningar att bygga

1          Klicka här för: Att bygga skrov, däck, roder

2          Klicka här för: Färdigställa skrov och däck samt montering

3          Klicka hör för: Rigg, segel och radiostyrning

4          Klicka här för: Mått och mätning

5          Klicka här för: Skisser, mallar och detaljanvisningar

                    Klicka här för skisserna

                    Klicka här för fotona

                    Klicka här för detaljer om radiobrickan

6          Introduktion till att segla miniRival - vilande

 

Versionshantering

A          Första revision, november 2005 av omskriven, upprättad mer komplett version.
pb1      smärre korrigeringar & kompletteringar, främst om foton i kapitel 5.

c1        Omredigering inför webinförande. Vissa tillägg och förtydliganden gjorda.
Inga förändringar av reglemente. (aug 2012)