5       Skisser, mallar och detaljanvisningar

Vid tillverkning av skrov och däck krävs och finns följande

Formhalvor för skrov                                                               2 st

Form för däck                                                                         1 st

Form för sittbrunnslucka                                                         1 st

Mall för glasfibermatta, skrovhalva                                         1 st

Mall för glasfibermatta, kölförstärkning                                   1 st

Mall för glasfibermatta, däckshalva                                        1 st

Mall för glasfibermatta, sittbrunnsparti                                    1 st

 

För tillverkning av båtställning finns två mallar

 

Nedanstående tabeller visar vilka skisser o bilder som finns. För att se dem klicka på

underliggande webbsidor.

 

Följande skisser visar tvingande mått och utformning

A          Riggritning (komplement till mått och mättabell

B          Segelritning (komplement till mått och mättabell)

C         Klassmärke  (Skiss utgår, använd klisterdekal från miniRivalklubben)

D         Rodermall i skala 1:1

E          Montage av rodertrumma (Förstärkningar och fastsättning)

F          Kölmontage

 

Följande skisser visar bra exempel på lösningar

K          Montage av roderservo – förslag

L          Radiobrickan och dragning av skot

M         Exempel å fockskotanordning

 

Klicka här för att se skisserna ovan

 

 

Följande foton åskådliggör / exemplifierar:

Ref

bild nr

 

X2.1a

84

Invändig botten, akterifrån

X2.2a

83

Fäste för roderservo samt stöttning av rodertrumma, från styrbord

X2.3a

93

Köl, före skäggputsning och montage

X2.4a

78

Förstagsinfästning avlastad under skrovets sidosarg. (fyllnadsmtrl från montage kvar)

X2.4b

79

Trasselundvikare mot förstagsstötta tagen förifrån

 

86

Trasselundvikare och främre skrovförstyvning/stringer, akterifrån

X2.4c

80

Däck underifrån med ”microballongklump” som fäster fockskotgenomföring (bensinrör)

 

81

Däck, underifrån med fockskotgenomföring

X2.4d

82

Däck, underifrån taget förifrån. Här syns hur evakueringsrör placerats

X2.4e

68

Fockskotskena, typ cykeleker

 

87

Fäste i skrovsida, överkant, för aktre upphängning av fockskotets ”baksida”

X3.1a

2

Spridare, fäste för spridare och övre undervantsinfästningar

 

6

Masttoppsbeslag

 

9

Infästning av förstag, toppvant (och fockfall)

 

14

Bominfästning i mast

 

16

Bomuthal och hemmagjord knap popnitad i bom

X3.3a

70-73

Radiobricka och detaljer, ej monterat i skrov

 

90-92

Radiobricka och detaljer, monterat i skrov

X9.9a

66

Väl använt stävskydd, dags att snygga till

 

69

Hemmagjorda snabbknapar popnitade i däck för kick, nedhal etc

 

74-75

Däckslist under demontering efter ca 15 års seglande

 

Klicka här för att se bilderna

Radio- och skotbrickan

Klicka här för att se detaljbeskrivning hur en bricka utformas och skoten dras.