mR-klubbens stöd till arrangören

miniRival-klubben har utformat detaljerat stöd för arrangören så att:

Mer information:

  PDF-format
Checklista för arrangör PDF
Exempel på inbjudan till mR-regatta PDF
mR-klubbens standard seglingsföreskrifter PDF
Hjälpblankett för ankomstanmälan  
Hjälpblankett för hantering av radiofrekvenser  
Blankett för målgångsprotokoll  
Blankett för Resultatlista  
  Banbild

Om du saknar Acrobar Reader så finns det att hämta här.

Aobe Acrobat Reader