Segling med miniRival är en mycket intensiv upplevelse eftersom det är korta banor och många närsituationer, samtidigt som man står tillsammans med konkurrenterna så man får en mycket snabb respons på vad man gör. Detta ger en ny dimension till seglingen och medför större nöje och ökat intresse.

Att kappsegla mR är och ska således vara ett nöje för alla. För att det så ska bli måste vi vara överens om hur det ska gå till. Så vi har beslutat att grunden för mR-segling ska vara densamma som för "stora" båtar. Detta reglemente återfinns i KSR, dvs Svenska Seglarförbundets KappseglingsRegler. Till detta har vi skapat "våra" Seglingsföreskrifter, som bestämmer det som antingen avviker eller saknas i KSR.

KSR kan köpas av Seglarförbundet eller i din lokala klubb. Här, nedan,  kommer vi att ta upp grunderna och det viktigaste för dig som vill komma igång och segla i våra regattor.

Först  Seglingsföreskrifter för mR, klicka här

 

Reglemente

Nedan följer grundläggande regeltolkningar och situationsbeskrivningar att diskutera och förstå:

Klicka här  för att studera bana, start och kryss

Klicka här för att studera undanvind, målgång och lite annat att fundera på

Klicka här för en närstudie i regelbokens texter

 

Hur fungerar miniRival

För att segla miniRival måste man kunna klara följande från sin rorsmansposition på land:

Detta gäller både storsegel (akter om masten) och focken (förseglet) Det måste finnas vatten att segla på och det är fördelaktigt om vinden är hyggligt stabil och om det inte är för stora vågor. Det är bra om bryggan eller kajen man står på är hög så att man får en bra överblick. Vilken utrustning krävs för att klara dessa manövrar

 

Ranking - Sammanhållning, Styrning och Stimulans

Klicka här för att ladda ner ranking i wordformat

miniRivalklubben utser både en ”Rankingvinnare” och en ”Årets Rookie” varje säsong. För sammanhållning och stimulans till deltagande. Reglerna för rankingserien definieras nedan. Årets Rookie blir den rorsman, av de  som tidigare ej deltagit i ranking, som kommer högst upp i listan.  

Varje regatta som anordnas och annonseras på miniRivalklubbens hemsida ochi  mail till de adresser klubben har tillgång till, senast 3 veckor innan, ingår i rankingserien.

Varje regatta ger en grundpoäng lika med dess vikt +1 till den som kommer sist . För placeringar högre upp ges en poäng extra per placering. Vinnaren får ytterligare en poäng som bonus. (Eftersom vi bl.a. har att göra med känslig elektronik har vi beslutat att räkna med alla deltagare som är anmälda och på plats, även om de ej lyckas komma till start)

Grunden för slutresultatet är att de 4 regattor som ger högsta poängtal medräknas för varje enskild rorsman. Det betyder att man har chans till en bra placering efter att ha deltagit i fyra valfria seglingar.

För att stimulera utökat deltagande kommer rorsman som deltager i fler än fyra regattor att få ytterligare 2 extrapoäng per regatta utöver fyra.

Styrning. mR-klubben sätter en vikt på varje segling. Viktens poäng adderas till varje enskilds poäng. Vikten är antingen "hög" eller "låg" förutom den högsta som ges till Klassmästerskapet.

Klassmästerskapets vikt är alltid 6 poäng. En "högviktare" ger  4 poäng. En "lågviktare" ger 2 poäng.

Styrelsen publicerar för varje säsong vilka regattor som ger 4 alt. 2 poäng i vikt. Om inget meddelats så finns ingen ”lågviktare”

Varje arrangör väljer själv tidpunkt för sin regatta, men mR-klubben ser gärna att det blir en jämn spridning mellan arrangemangen. Helst minst två veckor mellan två regattor. Styrelsen koordinerar.

 

Banexempel

Banan är oftast av samma typ som används på "riktig" bankappsegling. Viktigt är att banan läggs nära rorsmansplatsen så att alla kan klara avståndsbedömningen till de olika märkena och konkurrenterna. Banans yttre punkter bör inte vara längre bort än cirka 60 - 80 meter från rorsmansplatsen.