Klicka här för kort introduktion om klubben

 klicka här för våra stadgar (i pdf-format)

Protokoll och verksamhetsberättelser

Klicka    2021, okt, Idéer inför 2022
Klicka    2021, okt, Protokoll årsm 2021
Klicka    2021, okt, Ekonomisk rapport, 2020
Klicka    2021, okt,Verksamhetsrapport 2020

Klicka    2020, 24 okt, årsmötesagenda
Klicka    2020, oktober, vsbeskrivning 2019
Klicka    2020, oktober, ek rapport, 2019

Klicka vandringspriser

Klicka    2019, april, årsmöte i Nynäs 6 april 2019
Klicka    2019, mars. Agenda årsmöte i Nynäs 6 april 2019
Klicka    2018, mars. Verksamhetsrapp, kal.-år 2018

Klicka    2018, okt. Protokoll från årsmöte, okt 13
Klicka    2018, okt, Agendaförslag till årsmöte

Klicka    2017, okt, Årsmötesprotokoll
Klicka    2017, okt, Verksamhetsrapport
Klicka    2017, okt, Årsredovisning

Klicka     Årsmötesprotokoll, möte den 15 okt 2016

Klicka. Agendaförslag för årsmöte 15 okt 2016

Klicka, Protokoll, årsmötet, okt 2015

Klicka, Uffes Segellotteri. Grattis Calle.

Klicka för förslag till agenda, årsmöte 2015-10-17
Klicka för förslag till verksamhetsrapport 2014/2015

Klicka, halvårsmötesagenda 11 april 2015
Klicka, underlag/ motion för beslut om fock 11 april 2015

Klicka, Protokoll, årsmötet, okt 2014
Klicka, Motion om focklatta, okt 2014
Klicka, Årsredovisning, 2013/2014
Klicka, Verksamhetsrapport 2013/2014
Klicka, Agenda/kallelse årsmöte okt 2014

Protokoll, halvårsmötet 2014-04-12, klicka här
Dagordning-Inbjudan Halvårsmöte 2014-04-12, klicka här

Årsmötesprotokoll, oktober 2013, klicka här
Inbjudan, årsmötesagenda 2013-10-12 klicka här
Nytt förslag till verksamhetsberättelse 2012/2013, klicka här

Ekonomisk rapport, 2012/2013, klicka här

Årsmötesprotokoll, oktober 2012, klicka här
Verksamhetsberättelse 2011/2012 förslag, klicka här
Ekonomisk rapport 2011/2012, klicka här 
Kallelse inkl årsmötesdagordning 2012-10-13, klicka här

Årsmötesprotokoll, oktober 2011, klicka här
Verksamhetsberättelse 2010/2011 förslag klicka här
Ekonomisk rapport 2010/2011, klicka här
Kallelse inkl årsmötesdagordning 2011-10-15, klicka här

Kallelse och årsmötesdagordning, klicka här
Årsmötesprotoll, oktober 2010, klicka här
Verksamhetsberättelse 2009/2010, klicka här

Årsmötesprotoll, oktober 2009, klicka här
Verksamhetsberättelse 2008/2009, klicka här

Årsmötesprotokoll oktober 2008, klicka här
Verksamhetsberättelse 2007 / 2008 klicka här

Årsmötesprotokoll oktober 2007 mr-protokoll-2007-1014.doc
Verksamhetsberättelse 2006 / 2007 mr-vsber2006-2007-pa1.doc

Årsmötesprotokoll oktober 2006 Årsmötesprotokoll hämtas här
Verksamhetsberättelse 2005 / 2006 Verksamhetsberättelse hämtas här

Årsmötesprotokoll oktober 2005 Årsmötesprotokoll hämtas här
Verksamhetsberättelse 2004 / 2005 Verksamhetsberättelse hämtas här

Årsmötesprotokoll oktober 2004 Årsmötesprotokoll hämtas här
Verksamhetsberättelse 2003 / 2004 Verksamhetsberättelse hämtas här